GAME
AWAY
刀狼
32
Q1 Q2 Q3 Q4 F
刀狼
7 11 7 7 32
攻與防
8 16 11 3 38
Date: 22 Oct 20:00     Venue: Shek Tong Tsui Indoor Game Hall
HOME
攻與防
38

Recap

只攻與防 VS 刀狼

開波初段由只攻與防既Cheung Kai Chung及Wong Hiu Fung Chris為首,一直領先。

直到第四節,刀狼趁勢搶攻,只攻與防只係得3分進帳。

刀狼既Cheung Pak Ming雖然表現出眾,但獨力難支,最終只攻與防小勝32:38。

刀狼 只攻與防

Two Point %

Three Point %

Free Throw %

刀狼 只攻與防
Team Total Player High Team Total Player High
Point 32.0

Cheung Pak Ming
#11
38.0

Wong Hiu Fung Chris
#12
Two Point Made 11.0

Yiu Chun Sang
#2
8.0

Cheung Kai Chung
#3
Three Point Made 3.0

Cheung Pak Ming
#2
5.0

Wong Hiu Fung Chris
#3
Total Rebound 34.0

Wong Cheuk Fu
#9
24.0

Yan Ho Tin Martin
#7
Assist 2.0

Wong Tak Lam
#1
4.0

Hui Kei Hin Joshua
#2
Steal 10.0

Poon Jonathan Sheung Him
#4
5.0

Chan Chun Lam
#2
Block 1.0

Wong Cheuk Fu
#1
1.0

Chiu Ka Chun
#1
Efficiency 20.0

Cheung Pak Ming
#15
26.0

Wong Hiu Fung Chris
#8

Comment

Support

Which team do you support?
刀狼 只攻與防
Please be patient while processing your support.

Highlight

 • Zacesebaqoo
  has joined HKBALLERS.
  June 19, 2020 at 5:17pm
 • RobertBrinc
  has joined HKBALLERS.
  April 5, 2020 at 10:20am
 • GTA5Manrub
  has joined HKBALLERS.
  April 5, 2020 at 7:12am
 • vavada
  has joined HKBALLERS.
  April 3, 2020 at 6:09am
 • UdrinHig
  has joined HKBALLERS.
  March 25, 2020 at 8:20pm